9.11.2013

  Posivalla painitaan isojen asioiden kanssa

  Topias Siren, 31, kalliomekaanikko & Jaana Palomäki, 34, projekti-insinööri

  Posivalla tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jossa pääsee jo nuorena toteuttamaan itseään”, diplomi-insinöörit Jaana Palomäki ja Topias Siren sanovat.

  Topias Siren, 31, kalliomekaanikko

  Valmistuin kalliorakennusalan diplomi-insinööriksi vuonna 2008 ja aloin toimia konsulttina Posivan ONKALO-projektin suunnittelussa. Kolme vuotta myöhemmin minut rekrytoitiin Posivalle, ja nyt työskentelen ONKALO-projektissa kalliomekaanikkona. Suunnittelen maan alla ja laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia, palkkaan niihin tekijät sekä valvon työn suorittamista.

  Luin Otaniemessä kalliorakentamista, geoympäristötekniikkaa sekä geoinformatiikkaa. Tällä hetkellä pääsen hyödyntämään kaikkea opiskelemaani käytännössä. Vuodesta 2009 lähtien olen myös tehnyt työn ohessa väitöskirjaa kalliomekaniikasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun. Posiva suhtautuu tähän tavoitteeseen erittäin myönteisesti ja tukee sen saavuttamista.

  Työnantajana Posiva tarjoaa ainutlaatuisen projektin sekä mittavia haasteita. Tämä on oikea paikka, jos haluaa luoda jotain aivan uutta. Toteutamme ensimmäisenä maailmassa korkea-aktiivisen ydinjätteen geologista loppusijoitusta, jota on tutkittu vuosikymmeniä.

  Posivalla pääsee jo nuorena painimaan isojen asioiden kanssa sekä toteuttamaan itseään. Ydinvoima-ala ei välttämättä tarjoa nopeaa urapolkua, vaan aikamoisia mahdollisuuksia oppia.
  Työskentely kollegojen kanssa on mielekästä, ja he osaavat antaa todellista vertaistukea sekä oikeasti ottaa kantaa asioihin.

  Teen merkityksellistä työtä oman alani asiantuntijana ja annan tärkeän panoksen siihen, että loppusijoitus on turvallista. Koen luovani parempaa maailmaa tuleville sukupolville tekemällä ydinjätteiden loppusijoituksesta turvallista.

  Jaana Palomäki, 34, projekti-insinööri

  Aloitin Posivalla kustannusinsinöörinä vuonna 2008. Tein arvioita yksittäisten rakennusmateriaalien kustannuksista ja osallistuin koko loppusijoitusprojektia koskeviin kustannusarviointeihin. Lisäksi koordinoin muun muassa laitoskuvausraportin sekä työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavan ydinjätehuollon toimintakertomuksen laatimista.
  Kun ydinjätekuljetuksia suunnitellut kollegani oli jäämässä eläkkeelle, tartuin tilaisuuteen ja ilmaisin kiinnostukseni tuota työtä kohtaan. Kuten Posivan kulttuuriin kuuluu, aktiivisuuteni palkittiin ja sain suunnittelutyön itselleni.

  Kuljetusten suunnitteluun liittyy itse suunnittelutyön lisäksi viestintää, lakien ja ohjeiden seurantaa sekä konferensseissa käyntiä. Lisäksi kuulun kahdesti vuodessa kokoontuvaan työryhmään, joka käsittelee ydinjätekuljetusten tilannetta Euroopassa ja maailmalla. Viime kesänä vietin kuusi viikkoa Oxfordissa perehtyen ydinteknologiaan ja ydinvoima-alaan, mukaan lukien ydinjätteen loppusijoitus ja radioaktiivisten aineiden kuljetukset.

  Asiantuntijaorganisaatiossa ei titteleillä voi päteä. Arvostus asiantuntijana tulee kokemuksen myötä, eikä välttämättä esimiesaseman kautta.

  Posivan työilmapiiri on monen alan ihmisten kohtaamisen ansiosta rikas. Ongelmiin saa monenlaisia näkökulmia.

  Koen tekeväni yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, sillä pitkällä aikavälillä ydinjäte on turvallisinta loppusijoittaa nykyisistä välivarastoista pysyvästi kallioon. Sieltä sen voi kaivaa esiin, mikäli joskus keksitään teknologia jätteen loppuenergian hyödyntämiseksi.

  Posiva Oy huolehtii omistajiensa (TVO Oyj ja Fortum Power and Heat) käytetyn ydinpolttoaineen turvallisesta loppusijoittamisesta Olkiluodon kallioperään. Posivalla työskentelee noin 100 henkilöä ja toimipaikkana on Eurajoki Länsi-Suomessa. Osana loppusijoitustutkimuksia Posiva on rakentanut Olkiluotoon ONKALO-tutkimustunnelin, joka ulottuu yli 400 metrin syvyyteen.

  Katso avoimet työpaikat verkosta www.posiva.fi

  Teksti: Maria Huusko // Kuva: Jussi Partanen.

  Share: