30.10.2012

  Puumassasta löydettiin uusia teollisuuden hyödynnettäväksi sopivia aineita

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan tutkimuksissa on löydetty puumassasta lupaavia uusia aineita teollisuuden hyödynnettäväksi. Puussa tiedetään olevan miljoonia erilaisia yhdisteitä, joista monilla on esimerkiksi terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden hyödynnettäväksi sopivia ominaisuuksia.
  Tutkijoiden ensimmäisiin tehtäviin onkin kuulunut tehdä valinta, mitä aineita lähdetään tutkimaan tarkemmin.

  − Samalla kun uutta ainetta etsitään, pitää myös kehittää menetelmää, jolla aine saadaan erotettua muista aineista, puhdistettua ja rikastettua, kertoo tutkimusta johtava professori Heli Sirén.

  LUT:n löytämät aineet ovat tarvinneet myös aivan uudenlaisten prosessimenetelmien kehittämistä.
  Analyysimittakaavassa LUT:n tulokset ovat Sirénin mukaan hyvin lupaavia. Seuraavaksi siirrytään tekemään kokeita pilottimittakaavassa. Kiinnostus biojalostamotoimintaa kohtaan on koko ajan kasvussa.

  − Tavoitteenamme on kehittää terveydenhuollon tuotteisiin sopivia aineita, kertoo Sirén.

  Aluksi selvitettiin, voisiko paperi- ja selluteollisuuden jätevirroista löytää ja erottaa näitä uusia lupaavia aineita. Prosesseja voidaan ainakin jonkin verran säätää sellaisiksi, että käyttökelpoisia aineita saadaan jätevirroista eroteltua.

  − Muitakin vaihtoehtoja on. Tulevaisuuden biojalostamoyrityksen ei tarvitse olla kytköksissä nykyisenkaltaiseen selluteollisuuteen vaan se voi olla aivan itsenäistä yritystoimintaa. Raaka-aineena voidaan käyttää monenlaisia puu- ja kasvipohjaisia aineita.

  Kemiantekniikan tutkimus on osa LUT:n koordinoimaa Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (Biotuli) -hanketta, joka toteutetaan 2010−2013 aikana..

  Share: