15.1.2018

  Arvot korostuvat tulevaisuuden johtajuudessa

  Grafiikka, joka kuvaa johtajuutta ja arvoja

  Tulevaisuuden työelämä koettelee myös johtajia ja johtajuuden vaatimuksia. Millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden johtajat tarvitsevat ja millaista johtajuus tulevaisuudessa on? Kolme johtajaa kertoo.

   

  Ville Valtonen, 37

  Viestintä- ja markkinointijohtaja, Reaktor
  Johtajakokemus 6 vuotta

  Ville Valtonen - Reaktor

  ”Ohjenuorani on niin kutsuttu host leadership. Siinä tiimi hoitaa asiat itsenäisesti johtajan luodessa puitteet, mutta johtajalla on kuitenkin oikeus puuttua tilanteeseen. Toivottavasti kehityn siinä paremmaksi ajan myötä.

  Oman roolin löytäminen on ollut vaikeinta. Aloittaessani iso trendi oli palveleva johtaminen eli niin kutsuttu servant leadership. Palvelevassa johtamisessa tiimi päättää kaikesta, ja johtajan tehtävänä on toimia mahdollistajana. Johtaja ei siis osallistu päätöksentekoon. Tässä mallissa on mielestäni todella paljon hyvää. Suurin puute on se, että jos kukaan ei tartu johonkin asiaan, se jää pahimmassa tapauksessa tekemättä.

  Etenkin luovan tiimin johtamisessa pitää jatkuvasti tehdä kompromisseja esimerkiksi sen suhteen, miten kauan aikaa tiettyyn työhön on järkevää käyttää ja mitä ylipäänsä tehdään.

  Uskon, että host leadership yleistyy. Siinä johtaminen on kuin hyvien juhlien järjestämistä. Isäntä hoitaa ihmiset paikalle, esittelee heidät toisilleen, kattaa herkut pöytään ja tekee alkujärjestelyt. Lopputulos ja se, miten vieraat muistavat juhlat, riippuu täysin vieraista.

  Jos ongelmia esiintyy, isännällä on mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Jos kaikki menee hyvin tai joku muu ottaa ongelman huolehdittavakseen, isäntä voi pysyä taka-alalla ja käydä vaikka keittiössä.”

  Uskon, että host leadership yleistyy. Siinä johtaminen on kuin hyvien juhlien järjestämistä.

  Sari Pohjonen, 51

  Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Fiskars
  Johtajakokemus 22 vuotta

  Sari Pohjonen - Fiskars

  ”Minulle on tyypillistä suhtautua tilanteeseen kuin tilanteeseen loogisen rauhallisesti ja haluan aina faktat pöytään. Asetan tavoitteet selkeästi, mutta sen jälkeen annan tiimille vastuun ja työrauhan.

  Kehittämistä on kärsivällisyydessä: etenen nopeasti, enkä aina muista ottaa sitä huomioon. Uran alussa painopiste oli asioiden hallitsemisessa, mutta nykyisin suuri osa ajastani on ihmisten johtamista. Haluan tietää, mitä tiimini arkeen kuuluu, jolloin pystyn paremmin tukemaan heitä eteenpäin.

  Nykyään muutos on jatkuvaa ja se sopii minulle, koska nautin uusista asioista ja haasteista. Globaalissa työyhteisössä tiimini jäsenet ovat eri aikavyöhykkeillä, edustavat erilaisia taustoja ja kulttuureita, mikä tulee ottaa huomioon. Tänä päivänä johtajan tehtävä on olla enemmän sparraaja ja mahdollistaja. Johtajan omat vuorovaikutustaidot, kuten kuuntelutaito, empatia, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, korostuvat. Omalla esimerkillä johtaminen ja yrityksen arvojen toteuttaminen päivittäisessä työssä ovat ensiarvoisen tärkeitä.

  Tulevaisuuden johtajuudessa on tärkeää ihmisten osaaminen ja sen kehittäminen, kyky luoda ja ylläpitää luottamusta sekä innostaa ja tukea luovuutta. Ilman luottamusta ei synny luovuutta, ja luovuuden johtamisella voimme vaikuttaa tiimien motivaatioon ja inspiraatioon, mikä on edellytys organisaatioiden uudistumiselle.

  Yrityskulttuurin ja yrityksen arvojen merkitys kasvaa edelleen. Lisäksi työyhteisön monimuotoisuuteen ja sen tukemiseen tullaan kiinnittämään vielä enemmän huomiota.”

  Haluan tietää, mitä tiimini arkeen kuuluu, jolloin pystyn paremmin tukemaan heitä eteenpäin.

  Matti Lehmus, 43

  Executive VP oil products, Neste
  Johtajakokemus 13 vuotta

  Matti Lehmus - Neste

  ”Olen keskusteleva, osallistava ja vaativa johtaja. Pyrin luomaan työilmapiirin, jossa yhdistyvät innostus, asiakaslähtöisyys ja tavoitteisiin sitoutuminen. Annan paljon vastuuta ja vapautta – samalla pidän tärkeänä, että tavoitteet ovat haastavia ja niistä otetaan vahva omistajuus. Tekemisen tulee rakentua yhteistyökyvyn ja avoimen palautteenannon päälle.

  Pidän tärkeänä, että pystymme uudistumaan. Uudistumiselle myönteinen ilmapiiri syntyy, kun toimintatapojen haastaminen on luonnollinen osa toimintaa. Nuorena esimiehenä keskityin tavoitteisiin. Nykyään käytän aikaa havainnoimiseen, kuuntelemiseen ja viestimiseen. Olen kehittänyt palautteenantotyyliäni valmentavammaksi.

  Johtajuuden vaatimuksiin on vaikuttanut toiminnan kansainvälistyminen ja tarve luoda ketterämpiä toimintamalleja. Etäjohtamisen ja aikavyöhykkeiden yli tapahtuvan yhteistyön merkitys on kasvanut.

  Perusasiat pysyvät samoina: ihmisten innostaminen, yhteisen suunnan viestiminen ja vastuun antaminen ovat jatkossakin perusta hyvälle johtamiselle. Lisäksi korostuvat toiminnan vastuullisuus, työn merkityksellisyys ja tunnepohjaisen sitoutumisen luominen. Uudistumismyönteisten toimintatapojen luonti ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat avainasemassa.”

  Käytän nyt enemmän aikaa havainnoimiseen, kuuntelemiseen ja viestimiseen.

   

  Kysyimme johtajilta seuraavat kysymykset:

  • Millainen johtaja olet ja miten olet kehittynyt johtajana?
  • Miten johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet urasi aikana?
  • Millaisena näet tulevaisuuden johtamisen?

  Teksti: Helena Immonen, kuvat: Reaktor, Fiskars ja Neste.

  Share: