7.2.2012

  Rakennusalalla on tilaa monenlaiselle osaajalle

  Teemu Vehmaskoski

  Teemu VehmaskoskiRakennusalan työttömyysaste on ennätyksellisen alhainen ja valmistuvalle insinöörille on työpaikkoja. Tarvitaan vain käytännön työtä, pelkäämätöntä mieltä ja halua oppia uutta.

  Opintojaan aloittava ja edistyneempikin opiskelija miettii usein, mitkä ovat taidot ja osaamisalueet, joilla pääsee unelma-ammattiinsa. Henkilökohtaiset kiinnostukset ohjaavat pääaineen ja sivuaineiden valintaa ja erilaisia yhdistelmiä on satoja. Yhteistä rakennusalalla menestyville ovat vankat perustiedot.

  ”Looginen ajattelu, luonnontieteiden hallinta, hyvä yleissivistys sekä ongelman muodostamis- ja ratkaisutaidot ovat tutkimuksissa tunnistamaamme tärkeää perusosaamista”, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski.

  Perusasioiden hallinta on tärkeää, mutta hallitsemalla toimiala- ja sisältöriippumattomia taitoja on huomattavasti paremmassa asemassa. Oppimiskyky, viestintätaidot ja projektinhallinta ovat esimerkkejä läpi työuran kantavista osaamisalueista.

  ”Välineosaaminen, kuten tiedonhankinta- tai organisointitaidot, tulisi integroida muuhun opetukseen. Miksi opettaa yhtä kurssia kapeasti jostain näinkin tärkeästä aiheesta, kun sen voi sisällyttää kaikkeen oppimiseen. Näin valmistettaisiin opiskelijoita paremmin työelämän haasteisiin”, Vehmaskoski esittää.

  Ajankohtaiset aiheet hyvä tunnistaa opiskeluiden aikana

  Viime vuosina etenkin ilmastonmuutos, energiatehokas sekä kestävä rakentaminen ja korjausrakentaminen ovat olleet alan puhutuimpia ilmiöitä. Vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle lisääntyvät tulevaisuudessa ja korjausrakentamisen volyymi on ohittamassa uudisrakentamisen. Koko rakentamisen prosessi suunnittelusta kunnossapitoon asti vaatii uudenlaista laatuajattelua ja korostunutta huolellisuutta – sekä omissa erikoistehtävissä että niiden suhteessa muiden ammattilaisten vastuisiin.

  ”Nykyrakentajan tulee tunnistaa ja ymmärtää etenkin energiatehokkuuden asettamat vaatimukset toiminnalleen, on osattava muuttaa toimintatapoja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja odotuksiin. Näiden asioiden opiskelu tukee tulevaisuudessa toteutettavien rakennuskohteiden erityispiirteitä”, muistuttaa Vehmaskoski.

  Kerää työkokemusta jo opiskeluaikana

  Rakennusalan hieno puoli on mahdollisuus alan töihin jo varhaisessa vaiheessa opintoja. Kesätöitä ja työharjoitteluja kannattaa tehdä opiskeluaikana. Niin sanotusti montun pohjalla tehtävät työt auttavat kokeilemaan eri vaihtoehtoja ja ymmärtämään suorittavaa työtä.

  ”Työkokemusta kannattaa hankkia opiskeluvaiheessa mahdollisimman monelta työnantajalta, näin näkee erilaisia työskentelytapoja, yrityskulttuureita ja pääsee kokeilemaan kiinnostustaan rakennusalan eri osa-alueilla. Helpoin ratkaisu ei ole aina se paras, kannustankin lähtemään pois omalta mukavuusalueelta ja hakemaan erilaisia töitä opintojen aikana”, Vehmaskoski innostaa.

  Usein insinööri työskentelee muutaman vuoden valmistumisensa jälkeen erilaisissa projekteissa keräten kokemusta ja rakentaen omaa osaamisaluettaan. Tämän jälkeen hän siirtyy vaativampiin asiantuntijatehtäviin ja lopulta kokemuksen ja kykyjen riittäessä erilaisiin johtotehtäviin.

  ””Uskon tulevaisuudessa menestyvän niiden yritysten, jotka pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen kehittymisen ja etenemisen mahdollisuuksia. Näin sitoutetaan työntekijöitä, mutta myös mahdollistetaan merkittävätkin panostukset henkilöstön kouluttamiseen. Osaamista on päivitettävä, jotta pysytään kilpailukykyisenä ja pystytään vastaamaan tulevaisuuden rakentamisen tarpeisiin”, päättää Vehmaskoski.

  Teksti: Santeri Niemi
  Kuva: Teemu Granström.

  Share: