12.2.2018

  Älykkäät katuvalot säästävät energiaa

  Älykäs katuvalo

  VTT:n koordinoiman SenCity-hankkeen mukaan älyvalaistuksella voidaan saavuttaa yli 50 prosentin energiansäästö. Kaupunkilaisten näkökulmasta valaistus koettiin normaalin veroiseksi.

  Juuri päättyneessä hankkeessa tarkasteltiin älykästä valaistusta, jonka tavoitteena on mukautuva, turvallinen ja entistä viihtyisämpi älykaupunki. Hankkeessa rakennettiin kuuteen kaupunkiin – Helsinkiin, Lahteen, Ouluun, Raaheen, Saloon ja Tampereelle – pilotteja ja tutkittiin käyttäjälähtöisten palvelujen toteuttamista.

  ”Tulokset olivat kannustavia. Erilaisissa käyttöolosuhteissa osoitettiin yli 50 %:n energiansäästö ohjaamalla valaistus dynaamisesti matalammalle tasolle sinä aikana, kun tietä ei käytetty”, sanoo hankkeen koordinoinnista vastannut Eveliina Juntunen VTT:ltä.

  Käyttäjätutkimuksesta kävi ilmi, että dynaaminen valaistus koettiin normaalivalaistuksen veroiseksi.

  ”Kun käyttäjille myöhemmin kerrottiin saavutetusta energiansäästöstä, heidän positiivinen asenteensa sitä kohtaan voimistui entisestään”, toteaa käyttäjätutkimuksesta vastannut Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopistosta.

  ”Läsnäoloa ilmaisevien sensorien käytössä erityisesti ajoteillä on Suomessa oltu hyvin varovaisia. Tutkimustuloksen valossa varovaisuus vaikuttaa turhalta”, hän jatkaa.

  Eveliina Juntusen mukaan jatkossa on tarkoitus tähdätä älyvalaistukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistämiseen ensisijaisesti Euroopassa.

  Lue lisää aiheesta VTT:n verkkosivuilta.

  Lähde: VTT

  Kuva: 123rf.com

  Share: