21.11.2016

  VTT julkaisi suositukset kiertotalouden toteuttamiseen

  Kiertotalous-Suomessa menestyvät yritykset, jotka ovat muuttaneet ajattelutapaansa, kehittäneet palveluliiketoimintaansa ja hyödyntäneet tietoa taitavasti. Kuluttajille kiertotalous tarjoaa entistä fiksumpia ratkaisuja. VTT julkaisi omat suosituksensa siitä, miten kiertotalous toteutetaan Suomessa.

  Policy brief -julkaisussaan VTT ottaa kantaa muun muassa palveluliiketoimintaan, materiaalien kuluttamiseen, ruokahävikkiin, digitalisaation ja 3D-tulostuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä liikkumiseen. Julkaisullaan VTT tarjoaa ajatuksia elinkeinoelämän uudistumiseen ja talouskasvuun.

  VTT esittelee julkaisussa viisi kiertotaloutta edistävää konkreettista esimerkkiä kiertotalouden edistämiseen:

  –          Työvälineiden vuokraus ja arkea helpottavat palvelut kuluttajille 24/7

  –          Leipäketjun hävikistä proteiinia yli sadalletuhannelle suomalaiselle

  –          Kaikki irti jätteestä uudella kierrätyskonseptilla

  –          Personoidut ja materiaalitehokkaat varaosat 3D-tulostuksella

  –          Kulkuvälineet sinne, missä niitä kaivataan

  ”Suomi siirtyy kohti kiertotaloutta uusien liiketoiminta- ja teknologiainnovaatioiden kautta. Uudet ratkaisut mahdollistavat yhteiskunnan läpileikkaavan systeemisen muutoksen. Erilaiset kumppanuudet ja yhteistyö ovat avainasemassa innovaatioiden synnyttämisessä”, VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff toteaa Policy Brief -julkaisussa.

  Palvelujen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kaksi kolmasosaa. Kiertotalous-Suomessa luku on suurempi. Palvelujen lisääntymisen kautta saadaan kasvua ja työllisyyttä. Joillakin toimialoilla, kuten autoteollisuudessa leasing- ja vuokraussopimukset ovat jo arkea, mutta esimerkiksi kemianteollisuudessa ne ovat vasta tulossa.

  Kiertotaloudessa materiaalit eivät päädy jätteiksi. Sen sijaan ne kiertävät eri toimitusketjuissa ja niiden välillä – usein myös muotoaan muuttaen. Avainasemassa ovat uudet teknologiset ratkaisut, joiden avulla jäte- ja sivuvirroista saadaan uusia raaka-aineita tehokkaasti ja ympäristökuormaa lisäämättä. Logistiikan merkitys kasvaa. Toimitusketjujen hallinta taloudellisesti ja ekologisesti on toimivan kiertotalouden perusedellytys.

  Kuluttajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan ja viesteillään siihen, millaisia palveluja ja tuotteita syntyy. Kiertotalous on kuluttajille VTT:n mukaan ennennäkemätön mahdollisuus. Kyse ei ole siitä, että vaaditaan tyytymään vähempään – vaan sitä, että tarjolla on entistä fiksumpia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

  VTT:n policy brief verkossa: http://vtt.fi/Documents/uutiset/Kiertotalous_VTT_Policy_Brief_1_2016.pdf

  Share: