5.11.2011

  VTT:n kansainvälinen tutkimusyhteistyö luo uutta

  Päivi Parviainen, 39, Principal Scientist

  VTT etsii tutkimuksen keinoin ratkaisuja yritysten ja muiden organisaatioiden kohtaamiin ongelmiin. Toisaalta luomme myös kokonaan uutta teknologiaa, mikä avaa mahdollisuuksia uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Työssä pääsee tarkastelemaan asioita laajasti eri näkökulmista ilman, että yhteys käytäntöön kuitenkaan jäisi taka-alalle. Eri projekteissa tutustuu monenlaisiin yrityksiin, ja jatkuva kehityksen kärjessä oleminen on kiinnostavaa.

  Oman tiimini tehtävänä VTT:n Software Technologies -osaamiskeskuksessa on luoda ja parantaa ohjelmistokehitykseen liittyviä käytäntöjä ja työkaluja. Lähiaikoina olen toiminut projektipäällikkönä esimerkiksi kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, joka keskittyy hajautetun ohjelmistokehityksen ongelmien ratkomiseen.

  ”Työntekijöitä kannustetaan lähtemään tutkijavaihtoon ulkomaille.”

  Projekteistamme huomattava osa tehdään yhdessä ulkomaisten partnereiden kanssa, ja työntekijöitä myös kannustetaan lähtemään tutkijavaihtoon Suomen ulkopuolelle. Itsekin olen työskennellyt kolme vuotta Hollannissa.

  VTT:llä omaa tekemistä voi melko vapaasti suunnata kiinnostustensa mukaisesti, kunhan aiheen tärkeyden pystyy perustelemaan. Uralla on mahdollista edetä niin asiantuntijana kuin esimiehenäkin. Ilmapiiri on miellyttävä, koska porukka on mukavaa, mutta myös siksi, että VTT:llä rytmi on vähän erilainen kuin vaikka yksityisellä sektorilla. Kiirettä täälläkin välillä on, mutta työtä kuitenkin leimaa tietty pitkäjänteisyys.

  VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. 

  VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Asiakkainamme on yrityksiä ja julkisia organisaatioita sekä Suomessa että ulkomailla.

  VTT:llä työskentelee vuosittain useita kymmeniä eri alojen opiskelijoita määräaikaisina harjoittelijoina ja opinnäytetyöntekijöinä. Harjoittelujaksojen ja työsuhteiden pituudet vaihtelevat muutamasta kuukaudesta vuoteen. Diplomityön ja gradun tekijät saavat tuekseen oman alansa asiantuntijoiden ammattitaidon ja korkeatasoisen tieteellisen osaamisen.

  Katso lisää: www.vtt.fi

  .

  Share: