25.9.2016

  TTY:n ja VTT:n älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymälle miljoonarahoitus

  3D-tulostus on osa digitaalista vallankumousta ja muuttaa ratkaisevasti valmistavan teollisuuden toimintatapoja. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n yhteinen älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC aloittaa hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä 3D-tulostuksen avulla. Hankkeen budjetti on miljoona euroa, ja sen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, TTY ja VTT.    

  Hankkeen kehityskohteina ovat erityisesti digitaalinen suunnittelu ja mallinnus, eri tulostusteknologioiden hyödyntäminen sekä yhteisölliset toimintamallit. Hankkeessa kehitetään myös SMACCin toimintaa ja luodaan pohjaa toimialan ekosysteemin kehittymiselle.

  ”Pirkanmaalle on syntymässä vahva 3D-tulostuksen osaamiskeskittymä. Käynnistyvässä hankkeessa yhdistyvät teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmat. Tärkeää on myös tutkimus- ja kehitystulosten nopea saattaminen yritysten hyödynnettäväksi”, erityisasiantuntija Tiina Harala Pirkanmaan liitosta kertoo.

  Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana (Välkky) -hanke alkaa lokakuussa ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

  Yrityksiä kannustetaan kehitykseen 

  TTY:n ja VTT:n yhteinen osaamiskeskittymä SMACC tarjoaa monipuolista huippuosaamista, nopeita ratkaisuja sekä laajan yhteistyöverkoston erityisesti pk-yritysten käyttöön.

  ”Tässäkin hankkeessa on käytössä SMACCin ketterät toimintatavat. Ne luovat pk-yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia nostaa liiketoimintansa arvoa digitalisaation avulla”, liiketoiminnan kehityspäällikkö Risto Kuivanen VTT:ltä toteaa.

  Kaikki kiinnostuneet yritykset kutsutaan hankkeeseen mukaan.

  ”Hanke tarjoaa esimerkiksi työpajoja, joissa jaetaan TTY:n ja VTT:n asiantuntemusta ja alan uusinta tietoa”, professori Kari T. Koskinen TTY:ltä kertoo.

  Hankkeen aloitusseminaari järjestetään keskiviikkona 12.10.2016 kello 13.00 alkaen Tampereella, TTY:n Kampusareenalla. Tervetuloa!

  Share: