14.4.2017

  Sisälämpötila mukautuu tulevaisuudessa automaattisesti käyttäjän tarpeisiin

  Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vetämässä HumanTool-hankkeessa testataan käytännössä uutta sisälämpötilojen säätökonseptia, jossa tila sopeutuu käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Energiaa säästyy, kun käyttämättömiä tiloja ei tarvitse lämmittää eikä jäähdyttää. Hankkeen lopputuloksena syntyy täysin uusi tuote.

  Vietämme sisätiloissa noin 90 % ajastamme. Kokemamme lämpöaistimus on merkittävä viihtyvyyteen ja tuottavuuteen vaikuttava tekijä, johon vaikuttaa eniten tilan lämpötilataso. HumanTool-hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen sisälämpötilojen viihtyvyyttä, jolla on merkitystä tilan käyttäjien lämpöviihtyvyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

  Viime syksynä startanneessa hankkeessa testataan ja kehitetään älykästä säätökonseptia käytännössä sairaala- ja toimisto-olosuhteissa kaksi lämmitys- ja jäähdytyskautta. Ensimmäisinä pilottikohteina toimivat VTT:n Digitalo-pääkonttori Espoossa, Seinäjoen keskussairaala ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Sairaaloissa testaus aloitetaan toimistotiloissa, jonka jälkeen edetään potilastiloihin.

  Hankkeessa kerätään tilojen eri loppukäyttäjien, esimerkiksi henkilökunnan ja potilaiden, kokemukset.

  ”Hyödynnämme VTT:n kehittämää Human Thermal Model (HTM) -menetelmää. Arvioimme eri käyttäjäryhmien yksilöllisiä lämpöaistimuksia, jotka huomioidaan suunniteltaessa viihtyisiä ja energiatehokkaita rakennuksia. Käytämme älykkäissä säädöissä uusinta teknologiaa, koska tilojen monitorointiin tarvittavat digitaaliset ratkaisut ovat nykyisin kustannustehokaita,” hankkeen projektipäällikkö Pekka Tuomaala VTT:ltä toteaa.

  Tulokset valmistuvat vuoden 2018 lopussa, ja niitä voivat hyödyntää esimerkiksi toimistot, sairaalat, hotellit, koulut ja liikennevälineet.

  VTT koordinoi HumanTool-projektia, joka käynnistyi lokakuussa 2016. Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat VTT, Seinäjoen keskussairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Senaatti-kiinteistöt, Siemens, Uponor, Granlund, Mecastep ja New Nordic Engineering.

  Lisätietoja Human Thermal Model, HTM -menetelmästä:
  Ihmisen lämpöaistimusten arviointi perustuu yksilölliseen anatomiaan ja fysiologiaan. Menetelmällä arvioidaan yksilöllisten ominaisuuksien – sukupuoli, ikä, painoindeksi ja lihaksikkuus – vaikutukset ihmisen eri kudostyyppien – luu, lihas, rasva ja iho – määriin. Ihmisen yksilöllisen anatomian, vaatetuksen sekä ympäristön välisen lämmön- ja kosteudensiirron avulla voidaan määrittää kehon paikalliset kudosten lämpötilat. Näiden perusteella voidaan laskea kehon eri osien paikalliset lämpöaistimukset.

  Share: