26.2.2017

  Oulun yliopistossa alkoi tieteellisen kuvantamisen kansainvälinen tohtoriohjelma

  Oulun yliopistossa on alkanut uusi kansainvälinen I4Future-tohtoriohjelma, jossa koulutetaan asiantuntijoita tieteellisen kuvantamisen ja karakterisointimenetelmien hyödyntämiseen tutkimuksessa. Tohtoriohjelmassa painotetaan monitieteistä lähestymistapaa tutkimusongelmiin ja myös käytännön sovelluksia. Tohtoriopiskelijoita koulutetaan tieteellisten taitojen ja osaamisen lisäksi myös löytämään innovaatioita eri tieteiden rajapinnoilta ja yrittäjyyteen.

  ”Tohtoriopiskelijat keskittyvät sosioekonomisesti tärkeisiin tutkimusaiheisiin hyödyntäen huippuluokan tutkimusmenetelmiä ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja. Heidän projektinsa liittyvät muun muassa uusien korkean teknologian materiaalien innovoimiseen, puhtaampien ja tehokkaampien teollisuusprosessien kehittämiseen, lääketieteellisen diagnostiikan parantamiseen ja uudenlaisiin hoitomenetelmiin”, tohtoriohjelman koordinaattori, professori Marko Huttula Oulun yliopistosta kertoo.

  I4Future-tohtoriohjelman 20 opiskelijaa aloittivat opintonsa Oulun yliopistossa tammikuussa. Opiskelijat ovat kotoisin pääsääntöisesti Aasiasta. He edustavat kaikkiaan 11 eri kansallisuutta. Suurin yksittäinen opiskelijaryhmä tulee Intiasta, josta on kaikkiaan kuusi opiskelijaa. Bangladeshista ja Iranista on molemmista kolme opiskelijaa, ja loput opiskelijat ovat kotoisin Kreikasta, Algeriasta, Brasiliasta, Australiasta, Pakistanista, Venäjältä, Ghanasta ja Egyptistä. Naisia opiskelijoista on yhteensä kahdeksan ja miehiä kaksitoista.

  Tohtoriohjelma yhdistää monia Oulun yliopiston tieteenaloja ja yhteiskunnan eri sektoreita, joilla voidaan hyödyntää tieteellistä kuvantamista ja karakterisointimenetelmiä. Opiskelijat sijoittuvat Oulun yliopiston viiteen eri tiedekuntaan. Heidän tutkimusaiheensa ovat mm. ympäristötieteiden, biotalouden, tekniikan ja materiaalitieteiden sekä lääke- ja biotieteiden aloilta.

  Monet Euroopan ulkopuolelta tulleista opiskelijoista ovat olleet vaihto-opiskelijoita opintojensa maisterivaiheessa. He ovat opiskelleet esimerkiksi Euroopassa EU:n rahoittamissa Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa.

  ”He ovat lähtökohtaisesti tottuneet hakemaan osaamista sieltä, mistä sitä parhaiten saa. He ovat olleet hyvin aktiivisia jo perusopintovaiheessa ja muun muassa osallistuneet konferensseihin ja erityyppisiin harjoitteluihin. Heillä on myös monipuolista kansainvälistä työkokemusta yrityksistä”, Huttula toteaa.

  Jokaisen opiskelijan koulutukseen sisältyy neljän vuoden tohtorikoulutuksen aikana puolen vuoden liikkuvuusjakso partneriorganisaatiossa. Partneriorganisaatiot ovat yrityksiä, muita yliopistoja tai tutkimuslaitoksia. Muut yliopistot, jotka osallistuvat ohjelmaan, ovat Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Venäjältä, Australiasta, Isosta-Britanniasta ja Norjasta.

  Tohtoriohjelman aloitustilaisuus pidettiin Oulun yliopistossa 16.2.2017. I4Future-tohtoriohjelmaa rahoittaa EU:n Horisontti2020 Marie Sklodowska-Curie -ohjelma 2,1 miljoonalla eurolla. Arvioitu kokonaisbudjetti on 4,9 miljoonaa euroa.

  Share: