2.11.2017

  Kuluttajille enemmän valtaa omaan dataan

  Vahvistuva henkilötietosuoja tarkoittaa kuluttajalle uusia palveluja ja valinnanmahdollisuuksia.

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan, mitä tietoa henkilöstä kerätään, mihin sitä käytetään ja kuinka kauan tietoja säilytetään. EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan ensi vuoden toukokuussa.

  VTT:n tutkimuspäällikkö Tuomo Tuikka kertoo VTT:n tiedotteessa, että uutta on rekisteröidyn oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä eli palveluntarjoajalta toiselle sekä oikaista tietojaan tai pyytää niiden poistamista rekisteristä.

  ​Dataan liittyvällä sääntelyllä halutaan edistää uusien kaupallisten palvelujen syntymistä ja vahvistaa eurooppalaisten yritysten asemaa maailman digitaalitaloudessa yhdenmukaistamalla tietosuojalainsäädäntöä Euroopan unionissa. Samalla halutaan lisätä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja parantaa yksilön oikeutta hallita omaa dataansa.

  Tärkeää on, että kuluttaja pystyy luottamaan palveluntarjoajiin ja siihen, että tietoja käsitellään yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Erikoistutkija Maija Federleyn mukaan yritysten on kehitettävä datatietoisuuttaan.

  – Kaikkien organisaatioiden on jatkossa selkeästi määriteltävä, mitä henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja käyttäjistä kerätään ja miksi, Federley kertoo tiedotteessa.

  Tutkimuspäällikkö Tuikan työryhmä näkee, että tarpeettomat raja-aidat datan hyödyntämiselle ovat poistumassa.

  – Suomalaisyritysten tulisi ottaa muutoksesta ensitoimijan hyöty, ja innovaatiojärjestelmän olisi tuettava tätä muutosta, työryhmä ehdottaa.

  Share: