4.12.2014

  Vahva teollinen perusta EU:n kilpailukyvyn kulmakivi

  Vahva teollinen perusta EU:n kilpailukyvyn kulmakivi

  Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Markku Markkulan (EPP) valmistelema lausunto Euroopan komission teollisuuspolitiikkapaketista hyväksyttiin keskiviikkona 3. joulukuuta komitean täysistunnossa.

  Alueiden komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että vahva teollinen perusta on äärimmäisen tärkeää Euroopan kilpailukyvylle ja kehitykselle.

  Esittelypuheenvuorossaan Markku Markkula nosti esille Helsingissä marraskuussa järjestetyn Slush-tapahtuman, joka on noussut maailman merkittävimpien kasvuyritys- ja teknologiatapahtumien joukkoon. Hän pohti muun muassa, miten 15 000 osanottajan, 1 500 startup-yrityksen ja 750 rahoittajan aikaansaama ainutlaatuinen innostus saataisiin heijastumaan myös teollisuuden uudistamiseen koko Euroopassa.

  EU-alueen kaikkien aikojen pisin taantuma on nostanut esiin kestävän ja kilpailukykyisen teollisuuden merkityksen. Teollisuuden osuus EU:n viennistä on yli 80 prosenttia ja yksityisestä tutkimuksesta ja innovoinnista 80 prosenttia. Lähes joka neljäs yksityisen sekotorin työpaikka on teollisuuden alalla. Lisäksi jokainen valmiusteollisuuden työpaikka synnyttää jopa kaksi uutta työpaikkaa muille aloille.

  Lausunnossa korostetaan, että Euroopan kilpailuetu maailmantaloudessa perustuu ennen kaikkea kestäviin, jalostusarvoltaan korkealaatuisiin tuotteisiin sekä palveluihin.

  Teollisuuden uudistumiselle välttämättömien innovaatioinvestointien väheneminen talouskriisin aikana on Markkulan mukaan vakava uhka Euroopan tulevaisuudelle. EU:n perinteisen teollisuuden nykyaikaistaminen on tarpeen erityisesti niillä aloilla, joiden kilpailukykyyn työvoimakustannukset ovat vaikuttaneet merkittävästi ja joilla on olemassa korkeatasoista osaamista, jota voidaan hyödyntää..

  Share: