8.11.2013

  Kehitteillä ajasta riippumaton tenttiminen: Opetuksesta oppimiseen

  TTY:n opetusvararehtori Mika Hannula liputtaa työmarkkinarelevantin tutkinnon puolesta

  Ensi vuoden alusta TTY:ssä opetusvararehtorina aloittava Mika Hannula ei jää istuskelemaan kansliaan. Tämä tietojohtamisen professori, tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaani, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dosentti sekä Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja toimi opiskeluaikoinaan myös IT-alan yrittäjänä. Vankan oppimis- ja opetustaustansa lisäksi Hannula kykenee edelleen astumaan opiskelijan pään sisälle.

  Vastaat opetuksen kehittämisestä. Mikä TTY:ssa on parasta?

  Kampuksella tekemisen meininki välittyy sekä henkilöstöstä että opiskelijoista. Meillä opiskelee noin 10 000 perus- ja jatko-opiskelijaa ja työskentelee lähes 2 000 eri alojen osaajaa. Toimimme siltä pohjalta, että teorian osaaminen ei riitä vaan vasta käytäntöön soveltaminen synnyttää tuloksia. TTY:n hakijamäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja vastaavasti meiltä hankittu DI:n sekä tohtorin tutkinto arvossaan työmarkkinoilla.

  Haluatte olla edelläkävijä kansainvälisessä toiminnassa. Miten tämä näkyy konkreettisesti?

  Joka viides opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva on ulkomaalainen, ja joissakin tutkinto-ohjelmissamme jo puolet opiskelijoista käy kansainvälisessä vaihdossa. Meillä on 200 yliopiston kanssa jonkinasteinen yhteistyösopimus ja terävöitämme parhaillaan strategisesti merkittävien kumppaniyliopistojen joukkoa.

  Olemme rakentamassa kansainvälistymisosiota tutkinto-ohjelmiimme: tavoitteena on, että jatkossa jokaisen opiskelijan HOPS:iin sisältyy kansainvälinen osio. Tämä ei tarkoita sitä, että on pakko lähteä vaihtoon ulkomaille vaan esimerkiksi verkko-opiskelua tai opiskelujaksoa monikulttuurisessa ympäristössä Suomessa tai vaikkapa kansainvälisen opiskelijaryhmän tutorointia.

  Joustava ja sujuva opiskelu sekä nopeasti muuttuvat työmarkkinat sopivat yhteen, vai kuinka?

  Kyllä. Haluamme tarjota sellaista opetusta ja kurssijärjestystä, jotka mahdollistavat joustavan ja mielekkään opiskelun ja omaehtoisen ryhmässä oppimisen. Opiskelijoiden on päästävä vaikka perjantai-iltana kampukselle rauhalliseen tilaan pähkäilemään porukalla asioita ja sparraamaan tentteihin. Taidamme muuten olla nykyisinkin ainoa yliopisto, jonka kampukselle opiskelijoilla on pääsy 24/7. Tenttisumaa puolestaan helpottaisi ajasta riippumaton tenttiminen: opiskelija voisi halutessaan suorittaa hyvissä ajoin etukäteen jonkin tentin alta pois.

  Laajemminkin, sähköisten oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen sekä pienten ”stressitesti-tyyppisten” opiskelutapahtumien järjestäminen kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluun. Tämä vaatii opettajilta uudenlaista asennoitumista: pyrimme ottamaan perinteisen opetuksen rinnalle enemmän omaehtoista oppimista sekä tiivistämään entisestään toimintaa elinkeinoelämän yhteistyökumppaneidemme kanssa. Valmistuville opiskelijoille oleellista on opitun tiedon relevanttius sekä mahdollisimman monipuoliset eväät menestyä kansainvälisillä työmarkkinoilla sekä yrittäjänä.

  Millaisia terveisiä haluaisit lähettää opiskelijoille?

  Ihminen oppii halutessaan yllättävän paljon uusia asioita. Omiin kykyihinsä ja osaamiseensa pitää uskaltaa luottaa. Teknistieteellinen tutkinto on hyvä lähtökohta työelämään. Tilastot osoittavat, että arvostetun tutkinnon avulla paikka työelämästä löytyy nopeasti.

  Teksti: Päivi Remes // Kuva: TTY:n kuva-arkisto.

  Share: