24.4.2013

  Perinteisiltä teollisuudenaloilta löytyy töitä myös tulevaisuudessa

  Suomalainen teollisuus on murroksessa, mutta jaksaa ja voi hyvin. Kemianteollisuus nousi vientialojen ykköseksi ja koneteollisuudessa kehitetään yhä älykkäämpiä tuotteita. Työpaikkojen luonne muuttuu globaaleilla markkinoilla, mutta vahva osaaminen ja vuosikymmenten kokemus eivät häviä mihinkään.

  Kemianteollisuus on noussut Suomen vientialojen ykköseksi. Erityisesti öljytuotteiden vienti on hurjassa kasvussa.

  Alan vahvaa kulkua selittää sen monipuolisuus; yritykset edustavat monenlaista tuotantoa öljynjalostuksesta muovituotteisiin, lääkkeistä lannoitteisiin ja moniin muihin teollisuus- ja kuluttajatuotteisiin. Kun pohja on laaja, menestyminen ei ole niin suhdanneherkkää.

  – Suomen kemianteollisuudella on kansainvälisesti merkittäviä osaamisalueita, joille on onnistuttu synnyttämään menestyvää liiketoimintaa, esimerkkeinä esim. paperikemikaalit ja biopolttoaineet, sanoo Kemianteollisuus ry:n Osaaminen ja koulutus -sektorista vastaava johtaja Riitta Juvonen.

  Suomalaiset kemianteollisuuden yritykset työllistävät Suomessa noin 32 000 eri alojen ammattilaista ja ulkomailla suunnilleen saman verran.

  – Alan henkilöstömäärä on pysynyt melko vakaana viime vuodet, mutta yritykset rekrytoivat jatkuvasti eri alojen ammattilaisia muun muassa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tilalle. Rekrytoinneista noin neljännes kohdistuu yliopistotutkinnon suorittaneisiin, Juvonen sanoo.

  Juvosen mukaan diplomi-insinöörit ovat kemianteollisuudelle tärkeä ryhmä, josta haetaan usein uutta henkilöstöä.

  – Opintoihin kannattaa panostaa, koska työllistymisen lähtökohtana on hyvä perusosaaminen omalla alalla, kuten kemiassa, prosessitekniikassa tai jollain muulla tekniikan alalla. Työpaikkaan liittyvä erikoisosaaminen karttuu työpaikalla perehdytyksen ja työn tekemisen kautta. Viime kädessä hyvä asenne, avoin mieli ja oppimishalu ratkaisevat, Juvonen toteaa.

  Millaisia muita taitoja työllistyminen edellyttää?

  – Tekniikan ammattilaisia rekrytoivat työnantajat kiinnittävät paljon huomiota myös niin sanottuihin työelämätaitoihin. Muun muassa viestintätaitoja, luovuutta, tiimityöskentelytaitoja ja projektinhallintaa saatetaan testata jo rekrytointitilanteessa. Kemian alan yritykset ovat kansainvälisiä, joten ulkomailla hankittu harjoittelu- tai opiskelukokemus on varmasti plussaa, Juvonen muistuttaa.

  Kone- ja metallituoteteollisuus edelleen vahva toimiala

  Toinen vahva tekniikan alan työllistäjä on koneteollisuus. Se on Suomessa teknologiateollisuuden suurin toimiala, jolla on pitkät, sadan vuoden perinteet.

  Suomalainen osaaminen on osa vahvaa eurooppalaista koneenrakennusklusteria: Eurooppa hallitsee edelleen koneenrakennuksen maailmanmarkkinoita 37 prosentin osuudella, ja eurooppalainen verkosto avaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Viimevuotisen tutkimuksen mukaan Suomen johtavat konealan yritykset ovat onnistuneet kansainvälisessäkin bisneksessä ja saavuttaneet hyvät kilpailuasemat maailmalla.

  Suomessa kone- ja metallituoteteollisuus työllistää noin 130 000 henkilöä. Alan menestystuotteita ovat mm. energia- ja ympäristöteknologia ja -prosessit, liikkuvat työkoneet metsä-, maatalous- ja kaivoskäyttöön, massa- ja paperikoneet, hissit, nosturit ja nostimet, dieselmoottorit, laivat ja niiden komponentit kuten potkurit. Kuluttajatuotteista tunnetuimpia taitavat olla oranssit sakset, lukitusjärjestelmät sekä hanat ja vesikalusteet.

  – Melkeinpä miltä tahansa ammattialalta voi työllistyä koneteollisuuden palvelukseen. Koneet ovat nykyään älykkäitä, ja varsinaisen mekaanisen työn osuus kokonaisarvosta on pienenemässä, sanoo johtaja Ilkka Niemelä Teknologiateollisuus ry:stä.

  – Perusammattiosaaminen on välttämätöntä, kielitaito ja yritystalouden ymmärtäminen ovat hyvä lisä, hän summaa alan työntekijöiltä odotettavia taitoja.

  Yli 20 000 kesätyöpaikkaa tarjolla

  Vientiteollisuuden tavoitteena on, että tänä kesänä on tarjolla yli 20 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa. Keskeiset vientialat – kemia, metsä ja teknologia – tarjoavat työssäoppimis-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille ympäri Suomea.

  Esimerkiksi Kemianteollisuus ry:n hallitus on haastanut kaikki jäsenyritykset kesätyöpaikkatalkoisiin. Paikkatarjontaa voi seurata chemind.fi-sivuilla olevasta kesätyöpaikkalaskurista.

  – Osassa yrityksiä kesätyöpaikkojen haku on jo päättynyt, mutta osa vielä hakee kesätyöntekijöitä, joten aktiivinen kannattaa olla, jos paikka ei ole vielä löytynyt, Kemianteollisuuden Riitta Juvonen vinkkaa.

  Ympäristö, energia ja raaka-aineiden riittävyys tuovat haasteita

  Eurooppalainen koneteollisuus on pärjännyt muuttuneessa maailmassa säilyttäen markkinaosuutensa. Sillä on tärkeä rooli Euroopan taloudessa maailman suurimpana koneiden viejänä ja valmistajana ja miljoonien ammattilaisten työllistäjänä.

  – Maailman väkiluvun kasvaessa perustarpeet kasvavat, joten kysyntää koneteollisuuden tuotteille on varmasti. Kestävän kasvun periaatteilla on pystyttävä tuottamaan enemmän yhä vähemmillä resursseilla. Koneteollisuudella on merkittävä haaste ratkaistavanaan. Maailman pelastaminen on pitkälti kiinni siitä, millaisia uusia ratkaisuja koneenrakentajat löytävät, sanoo Niemelä.

  Energiaan, ympäristöön ja raaka-aineiden riittävyyteen liittyvät kysymykset edellyttävät innovatiivisia ratkaisuja. Sekä koneteollisuus että kemianteollisuus ovat tulevaisuuden aloja, joiden avulla ratkaistaan maailman suuria haasteita.

  Teksti: Pia Salo
  Kuvat: Neste Oil Oyj, Metso Oyj, KONE Oyj.

  Share: