27.5.2016

  Tutkimus: Supercell on Suomen maineikkain työnantaja

  Kuva: T-Media

  T-Median työnantajakuvatutkimus selvitti maineikkaimmat työnantajat tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien keskuudessa. Ensimmäisen sijan vei peliyhtiö Supercell. Viiden parhaan joukkoon ylsivät lisäksi Kone, Vincit, Reaktor ja Google.

  Tutkimus toteutettiin T-Median Luottamus&Maine-mallilla, jossa vastaajat arvioivat työnantajan hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua.

  ”Kone ja Google ovat vuosia olleet T-Median työnantajamainetutkimusten menestyjiä. Sen sijaan muut isot työnantajat ovat joutuneet luovuttamaan paikkansa uuden polven pienemmille työnantajille, kuten Supercell, Vincit ja Reaktor, jotka ovat tunnettuja työntekijäkeskeisestä yrityskulttuuristaan. Muutos on ollut nopea, ja tämä on todellinen myrskyvaroitus muille isoille työnantajille”, T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen toteaa.

  Huonomaineisimmiksi työnantajiksi vastaajat arvioivat Talvivaaran, Postin, Stockmannin, Tiedon ja VR:n.

  Miehille on tärkeää hyvä palkkataso, naisille työpaikan ilmapiiri

  Työnantajan maineen lisäksi tutkimuksessa mitattiin työpaikan yksittäisiä valintaperusteita. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat mielenkiintoiset työtehtävät, hyvä palkkaus ja työilmapiiri. Mahdollisuus tehdä työtä, jonka kokee merkitykselliselliseksi koettiin hieman tärkeämpänä kuin varmuus työsuhteen jatkuvuudesta.

  Mielenkiintoiset työtehtävät on yhtä tärkeä työpaikan valintakriteeri sekä naisille että miehille. Miehet ja naiset arvostavat yhtä paljon myös uralla etenemistä joko asiantuntijana tai esimiehenä.

  Sukupuolten välillä on kuitenkin eroa siinä, että naisille työpaikan ilmapiiri on tärkeämpi kuin hyvä palkkataso. Miehet asettavat palkan ilmapiirin edelle. Naisista vajaa kolmannes piti työilmapiiriä tärkeänä työpaikan valinnassa, miehistä noin viidennes. Miehistä 44 prosenttia valitsi hyvän palkkatason kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon, naisista 35 prosenttia.

  Nuoret ja työntekijäasemassa olevat arvostavat hyvää työilmapiiriä

  Eroja työpaikan valintaperusteissa on myös eri ikäisten työntekijöiden sekä eri organisaatioasemassa olevien välillä. Työilmapiiri on erityisen tärkeää nuorimmille ja työntekijäasemassa oleville vastaajille. Opiskelijoista 31 prosenttia ja työntekijöistä 35 prosenttia valitsi ilmapiirin kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon. Sen sijaan ylimmän johdon edustajista vain 13 prosenttia pitää ilmapiiriä tärkeänä valintakriteerinä.

  ”Erityisesti työelämän uusi sukupolvi odottaa työltä mielekästä sisältöä elämään, ei vain toimeentuloa. Tämä haastaa työnantajat panostamaan ilmapiiriin, viihtyvyyteen sekä parempaan viestintään”, Salminen-Kultanen sanoo.

  ——————————

  Työnantajakuva 2016 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa: Esitutkimuksessa 583 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa nimesi spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin varsinaisessa mainetutkimuksessa, johon vastasi 1999 henkilöä.

  Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 7.4-3.5.2016 yhteistyössä Suomen ekonomit – Finlands ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliiton IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnirekistereistä.

  Share: