7.2.2012

  Nuoret haluavat johtajilta palautetta

  T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston yhdessä tekemä tutkimus nuorista ja johtamisesta nosti esille, mitä nuoret odottavat esimiehiltään. Tutkimukseen vastasi yli 1700 ammattiopistossa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevaa 17-29-vuotiasta.

  58 % vastaajista valitsee työtehtävien räätälöimisen oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan kahden tärkeimmän joustavuustekijän joukkoon.

  Vastaajista 37 % ajattelee, että ICT:n tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään työpaikoilla heikosti. Kriittisimmin väittämään suhtautuu vanhin ja kokenein ryhmä. Kuitenkin kaksi kolmesta vastaajasta on sitä mieltä, että netti ei korvaa esimiehen ja työkavereiden fyysistä läsnäoloa.

  67 % on sitä mieltä, etteivät esimiehet anna tarpeeksi palautetta. Palaute on nuorten mielestä yksi keskeinen tekijä siinä, että he työskentelevät hyvin. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ilmapiiri, palkkaus, kannustaminen, mielenkiintoiset työtehtävät ja rentous.

  Lisätietoa: www.t-media.fi.

  Share: