15.5.2016

  LUT:n kasvihuonepäästöt puolittuivat

  Kuva: LUT

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) tuotti vuonna 2015 kasvihuonepäästöjä 1019 tonnia. Tämä on yli puolet vähemmän verrattuna vuoteen 2014, jolloin päästöjä syntyi 2231 tonnia. Tiedot käyvät ilmi Suomen WWF:n Green Office -toimistoille tarkoitetusta Ilmastolaskurista.

  WWF Green Office -toimistot käyttävät Ilmastolaskuria vuosittaiseen kulutuslukujen raportointiin ja kirjaavat sinne valitsemansa kulutusluvut. LUT:n osalta laskurissa on huomioitu energia, toimistopaperi, jäte ja vesi. Suurin osa Ilmastolaskurissa huomioiduista päästöistä LUT:ssa syntyy energiankulutuksesta, jonka vähentäminen on yksi yliopiston ympäristöjärjestelmään kirjatuista ympäristötavoitteista.

  Vuonna 2015 energiankulutus laski yliopistossa 916 000 kWh verrattuna vuoteen 2014. Samalla energiankulutuksesta syntyneet päästöt vähenivät lähes 60 prosenttia. Päästöjen vähenemiseen vaikuttaa se, että LUT on siirtynyt käyttämään ainoastaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Energian osalta päästöjä aiheuttaa pääosin lämmityksessä käytetty kaukolämpö.

  Päästölukemat kääntyivät laskuun myös paperin- ja vedenkulutuksessa. Sen sijaan jätteiden aiheuttamat päästöt nousivat kaikkiaan 79 prosenttia. Kasvua aiheuttivat parhaillaan peruskorjauksessa olevan 1-rakennuksen tyhjennys sekä henkilökunnan muutot yliopiston muihin rakennuksiin. Vuonna 2015 LUT:ssa syntyi jätettä kaikkiaan 257 tonnia, josta materiaalin uusiokäyttöön meni 53 prosenttia.

  WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen tavoitteena on työpaikan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Ilmastolaskuri on työkalu, joka kertoo esimerkiksi energiankäytön tai jätteiden määrän vaikutuksen kasvihuonekaasupäästöihin. LUT on raportoinut kulutuslukujaan Ilmastolaskuriin vuodesta 2013.

  Ilmastolaskuri

  Share: