15.5.2016

  Lukuvuosimaksut otetaan käyttöön TTY:llä

  Tampereen teknillinen yliopisto alkaa periä lukuvuosimaksua EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta, joita aloittavat opintonsa syksyllä 2017. Lahjakkaille opiskelijoille voidaan jatkossa myöntää stipendi lukuvuosimaksujen kattamiseen.

  Vuoden 2016 alusta voimaan tullut laki velvoittaa kaikkia yliopistoja maksujen perimiseen 1.8.2017 jälkeen aloittavilta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta.

  TTY:n lukuvuosimaksu englanninkielisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa on 10 000 euroa ja englanninkielisissä diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinto-ohjelmissa 12 000 euroa.

  TTY:ssä otetaan myös käyttöön stipendijärjestelmä. Stipendi voidaan myöntää kattamaan opiskelijan lukuvuosimaksu joko osittain tai kokonaan. Stipendit myönnetään opiskelijavalinnassa menestymisen perusteella ja stipendin saajalta edellytetään hyvää opinnoissa etenemistä.

  ”Tarjoamme kansainvälisille opiskelijoille laadukkaan tutkinnon korkeatasoisessa oppimisympäristössä. Stipendijärjestelmämme on suunniteltu tukemaan lahjakkaiden opiskelijoiden opintoja”, opetusvararehtori Petri Suomala toteaa.

  Share: