24.6.2014

  Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

  Tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, kuten pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä. Tämä kävi ilmi Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa tehdystä väitöskirjasta.

  Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita sekä käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

  Väitöstutkimuksessa selvisi, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tavat käyttää internetiä eroavat toisistaan yhä enemmän. Naiset käyttävät internetiä miehiä useammin sosiaaliseen viestintään. Miehet taas käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa.

  Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.

  Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja ”Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet” tarkastettiin 19. kesäkuuta Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa..

  Share: