12.5.2014

  Valtio on suosituin työnantaja, peliyhtiöissä ja Googlella paras ilmapiiri

  T-Median Työnantajakuva 2014 -tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat ja korkeakoulutetut pitävät julkista sektoria turvallisena työnantajana. Googlella ja peliyhtiöissä taas houkuttavat erityisesti hyvä ilmapiiri ja kiinnostavat tehtävät. Työelämän trendien osalta esiin nousivat kiinnostus yrittäjyyteen sekä työssä jaksamisen yhteys esimiestyöhön.

  Valtio on kiinnostavin työpaikka sekä korkeakouluopiskelijoiden että korkeakoulutettujen keskuudessa. Korkeakouluopiskelijoilla toisena on Google ja kolmantena Kone. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa taas Kone on toisena, Google kolmantena ja VTT sijalla 4. Valtiolla vastaajat arvostavat erityisesti työpaikan turvallisuutta ja varmuutta. Työpaikan ilmapiirin sen sijaan arvioidaan olevan paras Roviolla, Supercellillä ja Googlella. Näiden kolmen myös arvellaan pystyvän tarjoamaan kiinnostavimpia työtehtäviä. Kolmikko on kärkikymmenikössä niin ikään etenemismahdollisuuksien osalta.

  Työn merkityksellisyys tärkeää erityisesti yrittäjille

  Oman yrityksen perustaminen kiinnostaa nyt enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna 7 prosenttia vastaajista sanoi perustavansa mieluummin oman yrityksen kuin menevänsä toisen palvelukseen. Tänä vuonna luku on jo 12 prosenttia.Yrittäjyydessä vastaajia kiinnostaa erityisesti mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön sekä työn merkityksellisyys. Yrittäjät myös jaksavat työssä huomattavasti paremmin kuin muut: peräti 68 prosenttia yrittäjistä ja freelancereista jaksaa työssä erittäin hyvin. Toimihenkilöiden kohdalla vastaava luku on 39 prosenttia.

  Sekä korkeakouluopiskelijoilla että korkeakoulutetuilla tärkeimpiä työpaikan valinnan kriteerejä ovat hyvä palkkaus, työpaikan ilmapiiri sekä mahdollisuus tehdä merkitykselliseksi koettua työtä. Kaikille vastaajille on tärkeää, että työpaikan arvot ja toimintatavat ovat lähellä vastaajan omia.

  Esimiestyöllä on yhteys työssä jaksamiseen

  Tutkimuksessa selvitettiin myös työssä jaksamisen ja esimiestyön tasoa eri aloilla sekä halua vaihtaa työpaikkaa. – Työssä jaksaminen näyttää vaikuttavan siihen, etsiikö vastaaja uutta työtä. Jaksamisen taustalla taas ovat kokemukset hyvästä tai huonosta esimiestyöstä. Niillä aloilla, joissa esimiestyön arvioidaan olevan melko tai erittäin hyvää, työssä jaksaminen on parhaalla tasolla ja työpaikanvaihtoa suunnitellaan vähiten, toteaa T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

  .

  Share: