12.5.2014

  Espoo lähellä nimitystä EU:n innovaatiopääkaupungiksi

  Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueen muodostama Pohjoismaiden suurin innovaatiokeskittymä, Espoo Innovation Garden oli mukana Euroopan komission ensimmäistä kertaa toteuttamassa Innovation Capital -kilpailussa, jossa etsittiin Euroopan parasta innovaatioekosysteemiä.

  Lähes 60 hakijan joukosta Espoo pääsi kuuden finalistin joukkoon tavoittelemaan Euroopan innovaatiopääkaupungin arvonimeä ja 500 000 euron palkintoa yhdessä Barcelonan, Grenoblen, Groningen, Malagan ja Pariisin kanssa. Vaikka voiton nappasi tänä vuonna Barcelona, Espoon sai finaalipaikastaan intoa alueen kehittämiseksi entistä paremmaksi.

  ”Haluamme tuoda kasvuyritysten nopeuden ja ketteryyden sekä tiede- ja tutkimusyhteisön uudet ideat lähemmäs kaupunkiorganisaatiota. Yhteistyöllä voimme ratkaista kaupungin kehittämiseen ja palveluihin liittyviä haasteita niin, että samalla mahdollistetaan uutta yrittäjyyttä”, Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola kertoo.

  Edelläkävijäalueilla iso merkitys koko Euroopalle

  Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston johdon neuvonantajana parhaillaan työskentelevä Markku Markkula on ylpeä Espoon Innovation Gardenin saamasta arvostuksesta. Samalla Markkula kannustaa kaikkia alueen toimijoita entistä rohkeammin ja avoimemmin hyödyntämään oman organisaationsa ulkopuolella olevaa osaamista ja käyttäjälähtöisesti tempaamaan myös kansalaiset mukaan.

  ”Kun tiedemaailman ja yritysten lisäksi julkisyhteisöt ja kansalaiset yhdistävät osaamisensa uusinta tieto- ja viestintätekniikka hyödyntäen, syntyy parhaat mahdollisuudet todelliselle innovaatioekosysteemille”, Markkula visioi.

  Markkula työskentelee myös Euroopan unionin alueiden komiteassa vastuullisessa roolissa EPP-ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja Markkula korostaakin alueellisen erikoistumisen merkitystä koko Euroopan kilpailukyvylle.

  ”Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan avoimia innovaatiomalleja ja alueellista erikoistumista. Espoon kaltaisilla edelläkävijäaluilla on iso rooli kasvun synnyttämisessä. Kaikkia haasteita ei silti tarvitse ratkaista itse, vaan välillä kannattaa katsoa mitä muilla alueilla on tehty.”

  Markkula kehottaa myös aktiivisesti hakemaan kumppaneita ja rahoitusta EU:n vuoteen 2020 ulottuvasta yli 70 miljardin euron Horisontti-puiteohjelmasta, jossa on huipputason tieteen turvaamisen lisäksi aikaisempaa paremmin huomioitu myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tapahtuva innovointi. .

  Share: