24.4.2013

    Rakennusten energiankulutuksesta karttapohjaista tietoa

    Asuminen aiheuttaa yli 30 prosenttia yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa. Tampereen teknillisen yliopiston kehittämällä Ekorem-mallilla pystytään arvioimaan rakennusten energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt.

    Suomen asuinrakennuskantaa koskevat tiedot tarjoavat hyvän pohjan energiainnovaatioiden ja muutosten vauhdittamiseen. Väestörekisterin ylläpitämä rakennus- ja huoneistorekisteri sisältää paikka- ja ominaisuustiedot Suomen rakennuskannasta. Tampereen teknillisen yliopiston kehittämällä Ekorem-mallilla voidaan arvioida rakennusten energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt. Rekisteritietojen ja Ekorem-mallin yhdistämisestä syntyi malli, jolla pystytään laskennallisesti arvioimaan minkä tahansa alueen kaikkien asuinrakennusten energiankulutus ja päästöt. Malli on kehitetty Suomen Akatemian Ilmastonmuutos- eli FICCA-tutkimusohjelman LAICA-tutkimusprojektissa, joka keskittyy asumisen käyttäjälähtöisiin innovaatioiden ja niiden päästövähennysten arvioimiseen..

    Share: