24.4.2013

  Intuitio hallitsee innovatiivista päätöksentekoa

  Innovaatioihin liittyvät päätökset syntyvät pitkälti intuition varassa tuotekehityksen ensimmäisissä vaiheissa. Voimakkaasti innovoivien yritysten tuotekehitystä tutkinut Aalto-yliopiston tutkija Olli Hyppänen kertoo, että innovaatiojohtamisessa päätöksenteko perustuu usein vahvasti intuitioon.

  Päätöksentekoon on kehitetty lukuisia rationaalisia ja analyyttisia prosessimalleja. Haaste on valita parhaat ja elinkelpoisimmat ideat jatkokehittelyyn. Epävarmoissa päätöksentekotilanteissa rationaalisista prosessimalleista ei ole aina apua.

  – Suurimmat virheet ja suurimmat onnistumiset syntyvät nimenomaan tuotekehityksen ja ideoinnin epävarmassa alkuvaiheessa. Päätös innovatiivisen idean siirtymisestä tuotekehitykseen tehdäänkin usein intuitiivisesti.

  Intuition käyttöä tukevat Hyppäsen mukaan organisaation selkeät käytännöt tuotekehittelyssä. Voimakas prosessikulttuuri luo turvaa ideoinnille, koska ihmiset luottavat, että organisaation prosessit jalostavat ideoita eteenpäin.

  Hyppänen rohkaisee etsimään keinoja johtaa intuitiivista päätöksentekoa ja sitä tukevien käytäntöjen omaksumista tuotekehitykseen. Hän tunnistaa useita eri rooleja, joita päätöksentekijät omaksuvat organisaatiossa ja osana tiimejä.

  – Täytyy ymmärtää, mistä ja miksi intuition käyttö syntyy erilaisilla ihmisillä. Esimerkiksi teknisesti suuntautuneet insinöörit ja johtamiseen kouluttautuneet ihmiset ajattelevat ja toimivat eri tavoin..

  Share: