21.11.2015

  Uusia keinoja rahoitusmarkkinoiden riskien hallintaan

  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) koordinoi BigDataFinance-hanketta, johon rekrytoidaan 13 tohtorikoulutettavaa kehittämään uusia menetelmiä rahoitusmarkkinoiden riskien hallintaan. Euroopan komissio rahoittaa nelivuotista hanketta noin 3,5 miljoonalla eurolla.

   Hanke tuo niin rahoitusriskien mallintajat kuin signaalinkäsittelyn, koneoppimisen ja datatekniikoiden asiantuntijat samaan tutkimusohjelmaan. Projektissa rahoitusmarkkinoilla piileviä riskejä tunnistetaan ja mallinnetaan massiivisen, monimuotoisen ja rakenteellisesti haastavan big datan avulla.

  “Modernissa yhteiskunnassa elävät ihmiset jättävät jälkeensä valtavat määrät monitahoista dataa, jota voidaan käyttää esimerkiksi sijoittajien mielialojen tulkitsemiseen ja siten myös rahoitusmarkkinariskien hallintaan”, hanketta johtava professori Juho Kanniainen TTY:n teollisuustalouden laitokselta sanoo.

  Teollisuustalouden laitoksen lisäksi hankkeessa on mukana TTY:n signaalinkäsittelyn laitos. Laitosten yhteistyönä analysoidaan muun muassa paniikkireaktioiden leviämistä osakemarkkinoilla ja kehitetään menetelmiä tiheätaajuisen, millisekuntipohjaisen, datan analysoimiseksi.

  BigDataFinance-hankkeeseen osallistuu tutkijoiden lisäksi myös joukko asiantuntijoita pankkimaailmasta, ja se tuottaa akateemisten tulosten lisäksi myös käytännön sovelluksia.

  Hanke jatkaa käynnissä olevaa, professori Kanniaisen johtamaa Marie Curie ITN –hanketta HPCFinance. Lisäksi se on jatkoa TTY:n säätiöpääoman tuottojen turvin rahoitetulle Big Data –hankeavaukselle.

  “TTY on panostanut big dataan ja EU-rahoituksen saaminen aihepiirin tutkimukseen on tärkeää erityisesti nyt, kun kansallista tutkimusrahaa ei ole enää jaossa menneiden vuosien tapaan”, TTY:n rehtori Markku KIvikoski sanoo.

  Lisätietoa: www.bigdatafinance.eu

  .

  Share: