6.11.2014

  Tekniikan yliopistojen yhteistyö monipuolistuu

  Kaikki Suomen seitsemän tekniikan yliopistoa ovat keskustelleet eri alojen profiloinnista ja työnjaosta.

  Keskusteluiden seurauksena yliopistot saavat vuosittain käyttöönsä tietopankin, josta löytyy ajantasaista tietoa professuureista, koulutusohjelmista ja käytännöistä sekä tulevista muutoksista.

  Keskusteluissa kartoitettiin esimerkiksi koulutusalojen ja -ohjelmien sekä tutkintomäärien jakautumista eri yliopistojen kesken sekä tieteellistä tasoa. Tämä auttaa yliopistoja keskittymään omiin vahvuuksiinsa sekä profiloitumaan niihin paremmin. Toisaalta taas kartoitus parantaa opetusta, kun yliopistot voivat kehittää kurssisisältöjä yhteistyönä.

  Entistä monipuolisemman yhteistyön tarkoituksena on kehittää kaikkien mukana olevien korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta.

  Yhteistyössä mukana ovat olleet Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi..

  Share: